Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Ökológiai állapot a Felső-Tiszán MHT előadóülés

MHT

2023 október 14-én a Magyar Hidrológiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete „A Felső-Tisza vízgyűjtő ökológiai állapotának bemutatása a HUSKROUA/1702/6.1/0029. projekten keresztül” címmel előadó ülést tartott.

Előszőr Rozinka Zsolt Illés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője vezette fel előadásával a programot. Tájékoztatott, hogy a projekt 2020. május 6. – 2023. augusztus 5. között zajlott, így közbe jött a pandémia, illetve az ukrajnai helyzet, mely hátráltatta a munkavégzést. Megtudtuk, hogy Magyarország, Ukrajna és Románia területén lévő, a Felső-Tiszán és mellékfolyóin végeztek vizsgálatokat.

Az egyik cél az volt, hogy szennyezőforrásokat azonosítsanak be, mely során adatbázist hoztak létre. 43 szelvényben vettek több alkalommal mintát, 55 vízfolyás szelvényben többször vizsgáltak élőlény csoportokat. Több, mint 5500 adatot dolgoztak fel, mely eredményeként megtudtuk, hogy a Tisza mellékfolyói esetében vizsgált 15 víztest közül az általános fizikai-kémiai elemek szerint öt víztest kiváló, nyolc jó állapotú, kettő nem érte el a jó állapotot.

A Tisza folyón összesen 25 mintavételi szakaszon, köztük a Fekete- és a Fehér-Tiszán 9 víztesten végeztek általános fizikai és kémiai elemek vizsgálatát. A víztestek közül hét kiváló, egy jó és egy nem érte el a jó állapotot.

Másik cél a közösségi jelentőségű és az invazív fajok felmérése volt, melyet 50 helyszínen hajtottak végre.

Következő cél a Határmenti együttműködés a természetvédelemben a Felső-Tisza vízgyűjtőjén.

Ezt követően a debreceni székhelyű BioAqua Pro Kft ügyvezető igazgatója dr. Kiss Béla tartott előadást „A vízi makroszkópikus gerinctelen és hal fajegyüttesek felmérésének módszere és eredményei” címmel. A látványos képekkel illusztrált előadásból megtudhattuk, hogy mi célt szolgál az élővilág vizsgálata, milyen időközönként, milyen eszközzel, milyen módszerrel, hogy történt a mintavétel. Megtudtuk, hogy az Ukrajnai helyzet miatt meg kellett változtatni a mintavételi helyeket. Voltak helyszínek, melyek nem változtak, lettek új helyszínek kijelölve, illetve mások elhagyva. Elmagyarázta, hogy a különböző szervezeteknek (piócák, csigák, kagylók, stb.) mi a jelentősége, milyen életközösségben, milyen helyen, milyen feltételek között élnek, mik veszélyeztetik megjelenésüket.

Következő előadó, szintén a BioAqua Pro Kft ügyvezető igazgatója – dr. Müller Zoltán volt. „A vízi makrogerinctelen fajegyüttes mennyiségi paramétereinek változása a Tisza Paxib/Rahó és Záhony/Chop közötti szakaszán a 2004. és 2021. évi eredmények alapján” című előadásában a két évszám között eltelt idő alatt a vízi élővilágban bekövetkezett változásokat mutatta be. Elmondta, hogy a mintavételezés hasonló módon történt az előző előadásban elhangzottakkal. A grafikonok jól szemléltették, hogy az évek során jelentős átalakulás történik a természetben. Sajnos megjelentek az invazív fajok, melyek kiszorítják az őshonos állatfajokat. A hazai gyakorlatban alkalmazott minősítési rendszer, a Multimetrikus Makrozoobenton indexcsalád (HMMI) alapján megállapítható, hogy a Felső-Tisza és vizsgált vízfolyásai kiváló és jó állapotban vannak, a magyarországi szakasz és vizsgált vízfolyásai viszont gyenge és mérsékelt eredményt kaptak.

 

Szikora Julianna

                                                                                                             titkár

                                                                                              MHT Területi Szervezet