Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200

Hírek

VIZEK Keretrendszer használata, valamint VOR és Vagyonkezelői hozzájárulás dokumentumok (2018. június 15. VÁLTOZÁS)

A 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet értelmében a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását be kell csatolni a vízjogi engedélyezési eljárásokhoz.

Neves vízügyi szakemberek síremlékeinek gondozása

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) mindig nagy gondot fordított a jogelőd vízügyi társulatok egykori vezetői emlékeinek ápolására, tetteik méltó módon történő bemutatására

Elismerés Nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából

Nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából a vízügyi igazgatás területén huzamosabb időn keresztül példamutató munkája elismeréseként a Nyíri Szakaszmérnökség dolgozója...

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Megjelentek a 4. Közös Dunai Felmérés eredményei!

A legátfogóbb folyami felmérés eredményeiről készült kiadványok már elérhetőek.

Szakmai elismerés a Magyar Hidrológiai Társaság közgyűlésén

Szeptember 28-án tartotta ez évi rendes közgyűlését a vízügyi ágazat országos szervezete, a Magyar Hidrológiai Társaság. Az eseményre Budapesten a kultúra, a tudomány és a közélet házában...

Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv felülvizsgálata (VKGTT2) Stratégiai Környezeti Vizsgálata tematikájának véleményezése

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint azon tervek, illetve programok esetében, amelyek többek között a vízgazdálkodás számára készülnek...

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének társadalmasítási fórumai

Az Európai Unió legösszetettebb, a vizek védelmére és fenntartható vízhasználatára vonatkozó irányelvek ernyőjogszabályának, a 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvnek (VKI) kezdetek óta az egyik fontos alappillére volt a társadalom bevonása. Mivel a víz közös kincsünk, minden ember számára elengedhetetlen létfeltétel, így egész társadalmunk közvetlenül, vagy közvetetten érintett fél a vízgazdálkodást érintő kérdésekben.

Felső-Tiszai Árvízi Előrejelző és Riasztó Központ