Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Árvízvédelmi fejlesztések, a Túr jobb és bal parti torkolati szakaszának kiépítése, Felső-Tisza Gulács feletti szakasza árvízvédelmi fejlesztésének befejezése
A Felső-Tisza-vidék az ország egyik árvizek által legnagyobb mértékben veszélyeztetett térsége. A Tisza és mellékfolyóinak vízjárását szinte teljes mértékben az országhatáron túli,

hegy- és dombvidéki vízgyűjtők földrajzi, meteorológiai sajátosságai határozzák meg. Az elmúlt másfél évtizedben észlelt, minden korábbit sok helyen jelentősen meghaladó, számos

töltésszakadást előidéző árvízszintek egyértelműen jelzik, hogy a Felső-Tiszai árvízvédelmi rendszer sürgős továbbfejlesztésre szorul.

A projekt célja az alábbi árvízvédelmi szakaszok előírásoknak megfelelő kiépítése, illetve fejlesztése:

· Felső-Tisza Gulács feletti jobb parti szakasza árvízvédelmi fejlesztésének befejezése:

- Tisza jobb part 54+292-62+812 tkm között,

- Tisza jobb part 48+200-51+991 tkm között,

· Felső-Tisza Gulács feletti bal parti szakasza árvízvédelmi fejlesztésének befejezése:

- Tisza bal part 130+681 - 143+258 tkm között,

· Túr jobb- és bal parti torkolati szakaszának kiépítése:

- Túr bal part 0+000 - 10+950 tkm között,

- Túr jobb part 7+050 - 10+880.

A fenti elemek megvalósulásával a Felső-Tisza-vidék Gulács feletti magyar oldali szakasza egyenszilárdságú biztonsággal fog rendelkezni. A megvalósítás során további cél egyéb

infrastrukturális árvízvédelmi létesítmények - gátőrtelepek, vízmérő állomások - rekonstrukciója, építése. A projekt főbb tervezett helyszínei: Kisar, Tarpa, Sonkád, Kölcse, Milota,

Tiszakóród, Szatmárcseke, Nagyar, Tivadar és Gulács térsége.

Jelen fejlesztés a teljes megvalósítás előkészítési fázisát foglalja magába, első ütemben a tervezési, engedélyezési és közbeszerzési feladatok elvégzése a cél.

gulacsfeletti.ovf.hu