Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jogi referens munkakör betöltésére
Oct 11, 2021 Igazgatási Osztály
Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
jogi referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, vagyonkezelésébe kerülő ingatlanvagyon jogi rendezése. Ingatlanok átruházására, bérbe- vagy használatba adására vonatkozó szerződések véleményezése, készítése. Közreműködés az ingatlanrendezéssel kapcsolatos eljárásokban (adás-vételi ügyletek, földhivatali eljárás, kisajátítási eljárás, valamint az ezekhez kapcsolódó feladatok). Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanokra vonatkozó panaszos bejelentések kivizsgálása. A Magyar Állam tulajdonába és az igazgatóság vagyonkezelésébe még át nem vezetett ingatlanok jogi rendezése, illetve e tevékenységben közreműködő vállalkozók munkájának koordinálása. Kisajátítási eljárások, elbirtoklási perek előkészítése. Közreműködés belső szabályzatok, igazgatói utasítások kidolgozásában és aktualizálásában. Jogszabályi változások folyamatos nyomon követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), és a munkáltató belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.


                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogi végzettség (jogász),
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Magyar állampolgárság
•         Magyar nyelvtudás
•         Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Jogi szakvizsga; felsőfokú gazdasági végzettség, műszaki területen szerzett végzettség,
•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•         Ingatlanrendezési, vagyongazdálkodási szakterületeken szerzett gyakorlat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         B kategóriás érvényes jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, fizetési igény megjelölésével.
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
•         érvényes hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; ennek hiányában annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt a pályázó megigényelte
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-0270-112/2021 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.
•         Személyesen: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókat a munkáltató képviselőiből álló, legalább háromtagú bizottság hallgatja meg. A munkakörbe történő kinevezés a Kjt., a Vgtv., és a Kormányrendelet alapján történik, négy hónap próbaidő kitöltése mellett. A pályázók, a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével, írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•        www.fetivizig.hu - 2021. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: • Általános kérdésekben: Szamos Ferenc osztályvezetőtől (e-mail cím: szamosf@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17020 mellék), • Szakmai kérdésekben: Nagy Krisztián osztályvezetőtől (e-mail cím: nagy.krisztian@fetivizig.hu; telefon: 06-42/502-200; 17100 mellék)

(See attached file: NYILATKOZAT álláspályázathoz adatkezelésről.doc)

Fájl típusaMéretFájl neveMódosítás dátuma
application/msword 25 KB NYILATKOZAT álláspályázathoz adatkezelésről.doc (25.00 kb) 3/19/21, 9:56 AM