Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
135 éves a Lónyay - főcsatorna
2017. dec. 6. Nádasi Zoltán - ügyintéző
A Lónyay-főcsatorna Berkeszről kiindulva gyűjti össze a Nyírség vizeit, és Gávavencsellő alatt vezeti a Tiszába. Az építését 135 évvel ezelőtt, 1882. novemberében fejezték be. A története szerves részét képezi a Nyírvíz Szabályozó Társulat, valamint a Felsőszabolcsi -Tiszai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat sikeres együttműködésének.

A Felsőszabolcsi Társulat 1846-ban jött létre. Nagy megoldandó gondot jelentett a számára a Nyírségi dombokról lezúduló külvíz, amely az amúgy is lápos, mocsaras és a Tiszai elöntésektől sem mentes Rétközt sújtotta. Ezért kezdeményezték egy övcsatorna építését, mely leszállítja a Tiszába a nyíri vizeket. A megépítését illetően már az 1860-as években is voltak próbálkozások, de azok kudarcba fulladtak.

1879-ben megalakult Nyírvíz Szabályozó Társulat, amellyel a Felsőszabolcsi Társulat egyezséget kötött az övcsatorna megépítését, valamint fenntartását illetően.

Ennek értelmében a Felsőszabolcsi Társulat vállalta az építését, melyhez a Nyírvíz Szabályozó Társulat 250. 000.-Ft-al járult hozzá, és kötelezte magát a további fenntartásra. A tulajdonjogról a Nyírvíz Társulat pedig lemondott a Felsőszabolcsiak javára.

Az övcsatorna megépítése mind a két fél érdekét szolgálta, és az abba torkolló mellékcsatornák elkészültével a Nyírség belvízrendezése is megoldást nyerhetett.

A Nyírvíz Társulat Szeszich Lajos mérnökkel összeállítatta az érdekelt birtokosok névjegyzékét és az árterületek kimutatását. Ezzel párhuzamosan Kiszely Károly kir. főmérnök vezetése alatt elkészültek a szabályozási tervek, melyeket a Magyar Királyi Közmunka és Közlekedésügyi Minisztérium hagyott jóvá.

A szabályozás terve felölelte a Berkesztől kiinduló és Vencsellőnél a Tiszába nyíltan betorkoló gyűjtő főcsatorna, valamint a Nyírség fővölgyein végighaladó főfolyások és oldalágak létesítését. Tartalmazta továbbá a gyűjtő főcsatorna és a főfolyások torkolati szakaszának védtöltésekkel történő ellátását is.

Az övcsatorna építése 1879 őszén kezdődött el és 1882. novemberében fejeződött be. A Felsőszabolcsi Társulat azt két évvel később - a munkássága iránti tiszteletből - az 1884-ben elhunyt elnökéről „Lónyay - Főcsatornának” nevezte el.

Lónyay Menyhért gróf Magyarország egykori miniszterelnöke, a Tiszavölgyi Társulat alapító tagja. A Felsőszabolcsi Társulat elnöke volt 30 éven keresztül, egészen a haláláig. A társulat az iránta való tiszteletből a megüresedett elnöki posztot egy évig nem töltötte be. Lónyán, a családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

A Lónyay-főcsatornához idén egy másik évforduló is kapcsolódik, tíz éve, 2007-ben fejeződött be a torkolati zsilipjének (árvízkapu) építése. A folyóba való betorkolástól 2,5 km-re megvalósult műtárgy kizárja a Tisza árvizeit a főcsatornából, jelentősen csökkentve ezáltal a gátjainak árvízi terhelését.