Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Tovább nő az árvízvédelmi biztonság a Felső –Tisza vidékén - Projektnyitó rendezvény Kisarban
Jun 5, 2018 Nádasi Zoltán - ügyintéző
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosítószámú projekt keretében szervezett nyitórendezvényt Kisarban, a Szatmár – Beregi Natúrpark impozáns Látogató Központjában 2018. május 31.-én.
A hónap ezen utolsó napja nyári, szinte kánikulai meleg időt hozott. Ennek ellenére szép számmal jöttek el az egész megyéből minden kapcsolódó szakterületről szakemberek és érdeklődők az eseményre.
A rendezvény résztvevőit Siklós Gabriella az OVF szóvivője köszöntötte, aki a program moderátori szerepkörét is ellátta.

Az eseményt Bodnár Gáspár, a FETIVIZIG igazgatója nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta többek között, hogy a projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 Program keretében, mintegy hét milliárd forintos ráfordítással valósul meg. A fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése a Felső – Tisza vidékén élő emberek és javaik védelme érdekében. A töltések áthelyezésével mintegy teret fognak adni a levonuló víz számára. Kisar, Tivadar és Nagyar közigazgatási területén megvalósuló tervezett fejlesztéssel az érintett települések nem lesznek elválasztva a folyótól földművekkel vagy betonfallal. Mobilgáttal, mint új elem alkalmazásával a helyben élők és a folyó kapcsolta továbbra is egységet fog képezni.
Ezzel beruházással a térség árvízvédelmi rendszereinek fejlesztése nagyon fontos állomásához érkezett, jelentősen fog javulni a polgárok árvízi biztonsága. Ez a jövőbeni esetleges védelmi költségek mérséklődését is jelenti majd az érintett szakaszokon – fogalmazott Bodnár Gáspár.

Ezt követően Láng Istvánnak, az OVF műszaki főigazgató-helyettesének az Árvízi fejlesztések Magyarországon című látványos prezentációjára került sor. Abban ismertette többek között, hogy az elmúlt évtizedek kiemelt árvízvédelmi fejlesztéseit az indokolta, hogy hazánk árvízi kitettsége jóval az európai átlag fölött van, árvizekkel meglehetősen terhelt. Ebben nem csak az országunk „medence jellege” játszik szerepet, hanem az is, hogy a folyóink vízgyűjtő területeinek jelentős része a határainkon kívül található. Fontosnak nevezte ezért, hogy a FETIVIZIG szakemberei, napi, jó kapcsolatokat ápolnak a környező országok vízügyes kollégáival. Ez pedig mind az előrejelzés, mind az esetleges védekezés szempontjából elengedhetetlen ezen a területen, hiszen Kárpátalján és Romániában is új árvízvédelmi létesítmények épültek az utóbbi időben, melyek ránk is hatással vannak. Ez a mostani fejlesztés összhangban van a legfrissebb árvízi irányelvekkel, a Vásárhelyi Tervvel, mely alapján az alábbi fejlesztési megoldások lehetségesek: töltések magasítása, tározók építése, nagyvízi meder rendezése. A tervezési munka alapja az új mértékadó árvízszint értékek által meghatározott magasságok. A megvalósuló program nemcsak nagyobb biztonságot jelent majd az itt élők számára, de a befektetők ide irányuló érdeklődése is megnőhet ezzel, hiszen a beruházási helyének kiválasztásánál senki nem részesíti előnyben a nagy árvízi kockázatú területeket - tette hozzá Láng István.

Ezután a projekt kivitelezési munkáiról Dajka István, a FETIVIZIG Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztályának osztályvezetője tartott részletes ismertetést. Ő különösen jól ismeri ezt a helyszínt, mert a 2001-es árvíznél a Tivadari híd körzetében volt a bal parti szakaszvédelem vezetője. Mint elmondta, itt a töltések által határolt nagyvízi meder a tivadari híd és az üdülőterület előtt tölcsérszerűen összeszűkül, ráadásul kanyargóssá is válik, amely hidraulikailag igen kedvezőtlen. A kanyargósság és a szűk hullámtér a híd alatt is megmarad, ami szintén lassítja a víz áramlását, jelentős tehát e szűkület visszaduzzasztó hatása. A fejlesztés műszaki szükségességét a meghatározott, új mértékadó árvízszint (MÁSZ), valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági hiánya is indokolja. Itt az év bármely időszakában előfordulhatnak rendkívüli árhullámok, ezért a megfelelő felkészültség mellett meghatározó a védművek kiépítettsége is. A töltések fejlesztésére a Tisza bal partján 7,8 kilométeren, a jobb partján pedig 1,8 kilométeren a hídig kerül sor. A Tisza négy partvédelmi művének rekonstrukciója 4,6 kilométer hosszon valósul majd meg. Korszerűsítésre kerül két gátőrház, illetve védelmi központ, valamint Kisarban felépül egy új árvízvédelmi raktár is a mobilfal elemek tárolására. Az előkészítési munkák már megkezdődtek, és jó ütemben haladnak. A projekt kivitelezésének tervezett időpontja 2019. március 30. – mondta Dajka István.