Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Kiértékelő értekezlet a védművek 2019. évi őszi felülvizsgálatáról
Nov 19, 2019 Nádasi Zoltán - múzeumi ügyintéző
A korábbi évek gyakorlata szerint a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) az ez évi, őszi védműfelülvizsgálatot követően záró, kiértékelő értekezletet tartott 2019. november 13-án Nyíregyházán.

A jogszabályok és egyéb előírások figyelembevételével a vízügyi igazgatóságok alapfeladatainak való megfelelése érdekében minden évben ősszel végzik el a vízkár-elhárítási létesítményekre kiterjedő ellenőrzési tevékenységet. E szakmai munka a FETIVIZIG-nél szeptember és október hónapok szinte minden munkanapját átszőtte. Ennek keretében a bizottsági tagok kiemelt figyelmet fordítottak az ár- és belvízvédelmi, valamint vízszolgáltatási művek, műtárgyak és létesítmények állapotára, az elektromos és gépészeti berendezések üzemképességére, a humán erőforrásokra, a védelmi anyagokra és eszközökre, az informatikai és hírközlési rendszerekre, sőt az erdészeti tevékenységre is. Mindennek célja az, hogy a megszerzett ismeretek birtokában felkészüljenek a jövőben esetlegesen bekövetkező védekezések sikeres végrehajtására.

Az eseményen a FETIVIZIG közel kétszáz területi munkatársa mellett a felettes szerv, valamint az árvíz-, és a belvízvédekezéskor együttműködő partner szervezetek képviselői is jelen voltak.

Megnyitó beszédében Bodnár Gáspár igazgató úr elmondta többek között, hogy egy nagyon komoly, több hónapon át tartó munkának a végére érkeztek, amelyet követően az a feladat, hogy a tapasztalatokat kiértékeljék, és meghatározzák a következő időszak tennivalóit. A helyszíneken látottakat úgy értékelte, a munkatársak mindent megtettek annak érdekében, hogy a felkészülés megfelelő legyen. Az egyértelműen megállapítható, hogy a feladatok ellátása minden területen kiválóan sikerült.

A szemléken tapasztaltakról szólva megállapította, ez a folyamat arról szólt, hogy közösen feltárják és megbeszéljék a további feladatokat a gátőrökkel, a csatornaőrökkel és a gépészekkel. Azokat írásba foglalják, és a megvalósításukhoz majd az igazgatóság vezetésének feladata a feltételeket biztosítani.

Az értekezlet a négy szakági osztály vezetőinek értékelő előadásával folytatódott. A tájékoztatók lényegében tökéletes keresztmetszetét adták az igazgatóságon folyó szerteágazó szakmai munkának. Sor került a FETIVIZIG területi egységeinek, a szakaszmérnökségeknek ez évi eredményeinek, valamint jó gyakorlatainak a bemutatására is.

Beszámolókat követően Kató Sándor főmérnök összegző értékelést tartott az elmúlt időszakról, valamint a jövőre vonatkozó feladatokat is meghatározta. Elmondta többek között, hogy a védelmi képesség megfelelő szinten van tartva, a fejlesztések folyamatosak. Kiemelte, hogy a szakmai tevékenység során növekszik a gépi munkavégzés aránya. Ehhez az új beszerzések mellett a már meglévő kis- és nagygépeket is modernizálják. A működésük kellő biztosítása érdekében további gépkezelők felvétele szükséges.

Az értekezlet zárszavában Bodnár Gáspár igazgató úr összefoglalta a szemlék eredményeit. Elfogadva a beszámolókat, megállapította, hogy a FETIVIZIG rendszere egyen-szilárdságú, gyenge pontokat nem lehet találni benne. A már megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések növelik a védekezések hatékonyságát a Felső-Tisza-vidékén.

Véleménye szerint az ez évi felkészülés kiválóan sikerült, amiért köszönetét fejezte ki az együttműködő partnereknek és minden kollégának.