Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv felülvizsgálata és annak Stratégiai Környezeti Vizsgálata
Oct 28, 2022 Szabó Éva - felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint azon tervek, illetve programok esetében, amelyek többek között a vízgazdálkodás számára készülnek és a tervekben keretet szabnak a környezethasználatot jelentő tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára, a környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területére, valamint a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nyírségi területére készített Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv felülvizsgálata (VKGTT2) Stratégiai Környezeti Vizsgálatával, valamint a VKI 4 cikk (7) bekezdés szerinti mentesség igazolásával kapcsolatos véleményezésre 2022. augusztus 1-ig volt lehetőség. A beérkező vélemények alapján véglegesített dokumentációk az alábbi hivatkozási címről tölthetők le, valamint azok a www.tivizig.hu honlapon is megtekinthetők.VKGTT_SKV link