Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
ÉVISZ-es diákok nyári szakmai gyakorlaton a FETIVIZIG-nél
Jul 12, 2018 Nádasi Zoltán - ügyintéző
A Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakgimnáziuma (közismert nevén ÉVISZ) és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) a minden évben kötelező nyári szakmai gyakorlat elvégzése kapcsán együttműködési megállapodást kötött. Ennek alapján a diákok a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy számban, összesen 42 fővel vettek részt a FETIVIZIG szakaszmérnökségeinek telephelyein történő foglalkoztatásban.

Ez a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakirányt végző 10. és 11. évfolyamos tanulókat érintette – ismertette Szamos Ferenc igazgatási osztályvezető. A négy hét időtartamú, napi 7 órás foglalkoztatásuk június 18.-án kezdődött és július 13-ig tartott. A képzésben résztvevők az ide vonatkozó jogszabály alapján a munkájukért fizetést, étkezési hozzájárulást és útiköltség térítést is kaptak.

A munka- és tűzvédelmi tudnivalók megismertetése már az iskolában megtörtént, de a FETIVIZIG-nél azon kívül még további speciális oktatásban is részesültek a tanulók ezen a fontos területen.

Azt, hogy ki melyik helyszínen fogja teljesíteni a gyakorlatot, Luczáné Madai Zsuzsanna oktatási és képzési referens pontosította előzetesen a diákokkal. Mint elmondta, minden egyedi igényt - pl. a lakóhely szerint történő beosztásokat - rugalmasan próbáltak kezelni. Így a Nyíri Szakaszmérnökségre 31, a Felsőszabolcsi Szakaszmérnökségre 5, a Szatmári Szakaszmérnökségre pedig 6 fő került beosztásra.

Igyekeztek tartalmas programot összeállítani a tanulók számára – adott tájékoztatást Dávid Zoltán, a Nyíri Szakaszmérnökség szakaszmérnök helyettese. Az elméleti képzés mellett bevonták őket olyan gyakorlati feladatok elvégzésébe is (pl. geodéziai, hidrológiai és vízhozam mérések, a drón felhasználásának lehetőségei, stb.), amelyek során betekintést nyerhettek az igazgatóság mindennapjainak életébe, s készségszinten begyakorolhatták az eszközhasználatot, valamint a folyamatokat. A fizikai jellegű tevékenységek elvégzéséhez a FETIVIZIG munkaruhát és védőfelszerelést is biztosított a számukra.

A Nyíri mellett a Felsőszabolcsi és a Szatmári Szakaszmérnökségeken is komoly munkákban vettek részt a diákok. A Szamos folyón vízhozammérést, a talajvízkutakban pedig vízszintmérést végeztek. Megtekintették a Szamos–Kraszna-közi tározó nagyműtárgyait, Nagyecseden pedig mind a ma működő, mind a műemlék szivattyútelepet. A Tiszaberceli felügyelőségen a védtöltésen vonalszintezést és a keresztszelvények felmérését végezték el.

A terepbejárások alkalmával megismerhették az igazgatóság működési területét, többek között a műtárgyakat és a szivattyútelepeket, valamint a vízügyi helyi sajátosságokat, pl. a töltésen való közlekedést, vagy a vízen való munkavégzést is.

A végrehajtott feladatokról, elvégzett tevékenységekről írásos beszámolót kellett készteniük a diákoknak, amivel az iskolájuk felé igazolhatták a gyakorlat teljesítését.

Megállapítható volt, hogy hasznos a nyári gyakorlat a diákok számára, mert ennek során az iskolapadban tanult szakmai fogásokat „élesben” is ki tudták próbálni.