Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
GYÁSZJELENTÉS - Szalánczy Ferenc
2018.04.16. Igazgatási Osztály


Nekrológ

Szalánczy Ferenc
/1947.01.01-2018. 04.09./
Szalánczy Ferenc Kemecsén született 1947. január elsején. Híd- és vízműépítő technikusi végzettségét a békéscsabai "Vásárhelyi Pál" Út- Híd- és Vízműépítési Technikumban szerezte 1965-ben. Egyetlen munkahelyén, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon 46 évig dolgozott különböző beosztásokban.

1965. június 15-én került az igazgatóság alkalmazásába. Az I. sz. Nyírségi Szakaszmérnökségen állt munkába gyakornokként. Húszévesen az Ér-patak és a Simai-főfolyás völgyének területére felügyelőnek nevezték ki.
Katonai szolgálatának teljesítését követően a Vízgazdálkodási Fejlesztési Osztályra helyezték át, ahol 1975-től - 1984-ig főelőadói munkakörben dolgozott. 1984. januárjától a Vízrendezési, Vízhasznosítási és Társulati Osztály Vízrendezési csoportjánál dolgozott ügyintézőként. 1990. január 1-től az újonnan létrejött Árvízvédelmi és Vízrendezési Osztályra a Vízrendezési és Vízhasznosítási csoporthoz került vízrendezési ügyintézői beosztásba, melyet nyugdíjazásáig végzett.

A ledolgozott hosszú évek alatt kimagasló szakmai és helyismeretet sajátított el a belvízrendezés minden szakterületén, amit később a hatósági engedélyezési eljárásban, szakvélemények készítése és tervezői egyeztetések során érvényesített. A vízrendezés sok oldalával foglalkozott, de főleg a belvízmentesítési szakterülettel. Valamennyi ár- és belvízvédekezésben és vízminőségi kárelhárítási tevékenységben műszaki irányítói feladatokat látott el, az igazgatóság védelmi osztagának oszlopos tagja volt. Részese és irányítója volt több jelentős megyei belvízvédelmi vízi létesítmény megvalósításának. Beruházási létesítmények megvalósításánál és felújításoknál műszaki ellenőri feladatokat látott el.Kiemelkedő szakmai munkásságát többször ismerték el kitüntetéssel. Így többek között a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, Miniszteri Elismerő Oklevél, Kiváló Újító bronz fokozatú érdemérem, Elnöki Elismerés kitüntetés méltó birtokosa volt, és elnyerte a Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója címet is. Az igazgatóság vezetőitől két alkalommal kapott Kiváló Dolgozó elismerést.

Szalánczy Ferenc 2018. április 9.-én türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt.
Emlékét örökké megőrizzük.