Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Tisztújítás a Magyar Hidrológiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezeténél
Dec 10, 2018 Szamos Ferenc - MHT tag
Az elmúlt évben centenáriumát ünneplő, 2750 egyéni és 150 jogi tagot tömörítő Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) működésének célja a vizes szakma érdekérvényesítése, szakmai vélemények megosztása, kicserélése, publikációk széles körű megjelenítése, a legújabb gondolatok, eredmények közkincsé tétele, az egy szakmai területen dolgozók összetartása.

MHT alapszabálya értelmében az országos hatáskörű szervnél és területi szervezeteinél négy évente választásra és tisztújításra kerül sor. A társasághoz tartozó húsz területi szervezet egyikénél, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetnél az ez évben esedékes vezetőségválasztó taggyűlést 2018. december 6-án tartották a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon.

A leköszönő vezetőség nevében Csegény József titkár számolt be a négyéves választási ciklusban végzett munkáról. Többek között elmondta, hogy a 133 fős tagság és számos jogi személy létszámában a vizsgált időszakban lassú emelkedés volt tapasztalható. Az évente megtartott szakmai előadások színteret adtak a tudásmegosztásnak. Külföldi és hazai tájakon lebonyolított szakmai utak növelték a résztvevők tudásszintjét, látókörét. Az országos találkozók, rendezvények lehetőséget adtak minden korosztály számára tapasztalatszerzésre, szakmai többlet információk elsajátítására. Takarékos a gazdálkodás országos és megyei szinten, mely jó anyagi lehetőséget teremt a működéshez.

Az ülést megtisztelte jelenlétével és felszólalt Dr. Szlávik Lajos országos elnök (MHT) is, akit sokrétű kapcsolat fűz Nyíregyházához. Értékelő hozzászólásában elhangzott, hogy a megyei szervezetnél egyenletes, kiegyensúlyozott szakmai tevékenység folyik. A szervezet egy hiányt pótló, önfenntartó szakmai közösség. A szakmai véleménycserék, rendezvények összetartják a vizes szakmát, a fórumokon ki-ki érvényesíteni tudja érdekét. A társaságban zömében mérnökök mellett egyéb végzettséggel rendelkező tagok is jelen vannak tudásukkal. A fiatal generáció megtanulhatja a szakma szeretetét az idősebbektől. Zárszavában megköszönte az eddig végzett munkát, a beszámolóban megjelenített eredmények jó alapot adnak az új vezetőségnek a dinamikus folytatáshoz. A területi választásokat követően központi tisztújítást jövő év májusában tartanak.

A tisztújító választás levezetésére id. Horváth Gábor mérnököt, köztiszteletben álló senior tagot kérték fel a jelenlévők, aki több évtizedes tagsággal rendelkezik.
A titkos szavazás során elnökként Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) igazgatója egy újabb ciklusra került megválasztásra. A megyei szervezet elnökhelyettesének Galambos Sándort, a Nyírségvíz Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesét szavazták meg. A titkári teendők ellátására továbbra is Csegény József, a FETIVIZIG mérnök-ügyintézője kapott bizalmat. A megválasztott elnökség és 5 fős vezetőségi tagság (Dajka István FETIVIZIG, Illés Lajos VIZITERV ENVIRON Kft., Kató Sándor FETIVIZIG, Lucza Zoltán FETIVIZIG, Rozinka Zsolt Illés Kormányhivatal) ismételten 4 évre kapta meg a mandátumát.

Gratulálunk az új vezetőségnek, sikeres folytatást kívánunk!