Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Péchy László emlékünnepséget tartottak Paposon
Sep 4, 2018 Nádasi Zoltán - múzeumi ügyintéző
Papos, e szatmári település példamutatóan ápolja Péchy Lászlónak, az Ecsedi-láp lecsapoló és Szamos balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat igazgató-főmérnökének az emlékét. Utolsó éveit a községben található egykori kúriájában töltötte a családjával, itt hunyt el, és az itteni temetőben nyugszik.

Az idei megemlékezés programja augusztus végén zajlott. Az első állomása a szépen felújított épület - amely ma óvodaként működik - kertjében volt. Emlékbeszédében Illés Béla polgármester úr ismertette, az önkormányzatuk négy éve állíttatott ide mellszobrot a neves vízügyi szakembernek. Azóta minden évben ünnepséget szerveznek a Nyugdíjas Vizitársulati Vezetők Klubjával közösen az egyik legnagyobb magyar vizitársulati mérnök tiszteletére. Az idei eseménynek az is különös hangsúlyt adott, hogy Péchy László hetven éve, 1948-ban hunyt el.

Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében párhuzamot vont az akkori és a mostani vízgazdálkodási feladatok között. Kiemelte, a vízkormányzás ma is nagyon lényeges tevékenysége a vízügyi ágazatnak. Abban az időben a mezőgazdasági területek növelése volt a fő cél a vízrendezéssel, mely Péchy László kiváló mérnöki tehetségét dicséri.

Péchy máig ható munkásságát Lőrinc Károly, a Nyugdíjas Vizitársulati Vezetők Klubjának elnöke méltatta. Szólt egyedülálló mérnöki teljesítményéről, gátakban, műtárgyakban hagyott tárgyi örökségéről, hazafias kitartásáról, emberségéről.

Ezután a koszorúzásra került sor. Az Önkormányzat, az Országgyűlési képviselő úr, a Járási Hivatal, a Nyugdíjas Vizitársulati Vezetők Klubja, helyi civil szervezetek, valamint a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) küldöttsége is lerótta kegyeletét.

A jelenlévők ezután a helyi temetőben is koszorúkat helyeztek el Péchy László sírjánál.

Innen a résztvevők a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terméhez mentek, ahol egy kiállítás került berendezésre az egykori igazgató-főmérnök személyes tárgyaiból, korabeli kézirataiból, terveiből és az általa vezetett Társulat dokumentumaiból, melyeket a Nyíregyházán található Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény bocsátott a szervezők rendelkezésére.
A kiállítást Illés Béla polgármester nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, ezt a szeptember végéig megtekinthető időszaki kiállítást a hagyomány tovább örökítése céljából hozták létre azzal a szándékkal, hogy a paposiak, főként az iskolások, valamint a környékbeliek és a messzebbről ide látogatók megismerkedhessenek e különlegesen gazdag szakmai életúttal, és büszkék legyenek rá. Az örökséget, a szellemi hagyatékot gondozva helyezték el a tárgyak mellett Radványi Ildikó nyugalmazott mátészalkai szakaszmérnök vízzel kapcsolatos témájú festményeit is.

Ezzel a kiállítással felidézésre került az a kor is, amelyben Péchy László élt és alkotott – ismertette Lőrinc Károly, a Nyugdíjas Vizitársulati Vezetők Klubjának elnöke. Mint elmondta, az Ő vezetésével zajlott az egyik legnagyobb magyarországi láp, az ecsedi lecsapolásának nagyszabású munkája. A nevéhez fűződik többek között a Nagyecsedi Szivattyútelep, valamint főcsatornák, zsilipek, hidak, árvízvédelmi gátak, vízszabályozó műtárgyak építése is.

Szamos Ferenc, a FETIVIZIG Igazgatási osztályvezetője az eseményen elmondta, szívesen tettek eleget a kérésnek, hogy bocsássák rendelkezésre ezeket a dokumentumokat és tárgyakat, mert ez a rendezvény példamutató Péchy László emlékének ápolásához. Invitálta a résztvevőket, hogy látogassanak el a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjteménybe is, ahol további különleges dolgok láthatóak ebből a gazdag hagyatékból.