Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Napelemes rendszerek az Igazgatóság kiszolgáló egységein
Dec 20, 2018 Kóczán Balázs István - ügyintéző
Az világ népességének napjainkra jellemző gyors növekedése során, a mindennapi élethez szükséges energia biztosítása rendkívül nagy környezetterheléssel jár. A népességnövekedéssel lépést tartva azonban a minket kiszolgáló technológia fejlődése is fokozottan felgyorsult. Az alapvető gazdasági csoportok közül a legkésőbb létrejött kutatás-fejlesztés- innováció (kvaterner) szektor virágzásának köszönhetően egyre hatékonyabban aknázhatóak ki a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek. A megújuló energiaforrásokból nyert energia tiszta, hatékony, fenntartható és környezetbarát. Pozitív jellemzőinek ismeretében számos nemzetközi tanulmány, megállapodás, stratégia született, melyeknek fő célja a környezetünk védelme és a Föld megóvása azáltal, hogy minél több ember használhassa és hasznosíthassa a nap-, szél-, víz-, vagy éppen a geotermiából előállított energiát.

Munkánk révén Igazgatóságunk elsődleges kötelezettségei közé tartozik a környezetvédelem. Működési területünk földrajzi fekvéséből fakadóan, a napenergia az egyetlen megújuló energiatípus, melyet a leghatékonyabban hasznosíthatunk munkánk elvégzéséhez.

Az első, szakaszmérnökségek központjait érintő napelemes beruházás 2016 tavaszán zárult le. A négy épületre összesen 172 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Ugyanez év nyarán kezdődött a Rétközi-tó vízpótlásához szükséges villamos energia előállításának biztosítására hivatott, 200,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer kivitelezésére irányuló beruházás Szabolcsveresmarton. A kivitelezési és engedélyeztetési időszak után a rendszer 2017. júniusának első napjaiban kezdte meg működését.

A telepített napelemes rendszerek hatékonyságát és eredményességét felismerve, Igazgatóságunk egy nagyobb volumenű, napenergia felhasználását célzó beruházást helyezett előtérbe. Működési területünk egészére kiterjedő, feladatunk ellátásban fontos szerepet játszó épületeket kívántunk fotovoltaikus rendszerekkel felszerelni. Az összesen 42, napelemmel ellátni tervezett épület között szerepeltek védelmi központok, szivattyútelepek és központi épületünk is.

Egy ilyen, jelentős méretű beruházás során elsődleges szempont a kivitelezés finanszírozása. Célunk eléréséhez elkerülhetetlen feladattá vált egy támogató szerv bevonása. Támogatási kérelmünket a Széchenyi 2020 Program, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programjának (KEHOP) „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati felhívására nyújtottuk be. Támogatói döntésre kettő hónap elteltével, 2016. december hónapban került sor, mely alapján vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, így a beruházás megvalósulása elérhető közelségbe került.

Kijelenthetjük, hogy a napelemek felhelyezése és a termelő rendszerek beüzemelése nem kezdődhetett volna meg a projekt kevésbé látványos elemeinek megléte nélkül. A napelemek elhelyezkedésére vonatkozó tervek, az energetikai szakvélemény, statikai szakvélemény, folyamatos műszaki ellenőrzés, illetve egyéb beszerzési feladatok kiemelt szerepet játszottak a munkálatok megkezdésében és lefolytatásában.

A napelemek telepítése és üzembe helyezése négy ütemben zajlott le, melyek három szakaszmérnökségünk érintett napelemes helyszínei, valamint a központi épület között kerültek kijelölésre. 2018. februárjában az utolsó napelemes panel is felkerült tervezett helyére és üzemelését is megkezdte.

A pályázat keretein belül létesült napelemes rendszerek összteljesítménye meghaladja a 418 kWp –t melyet 1556 db napelemes panel biztosít. Tekintélyt és elismerést kiváltó adat, hogy a felkerült fotovoltaikus rendszerek hatására az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése több mint 406 tonna CO2 egyenérték. Több épület, így a központi irodaház esetében is elmondhatjuk, hogy a napelemek az energiafelhasználás kétharmadát biztosítják, jelentős megtakarítást eredményezve ezzel.