Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat igazgatósági díjazottjai
Nov 30, 2018 Zagyva Dániel - árvízvédelmi ügyintéző
A Magyar Hidrológiai Társaság egyik legrangosabb elismerése a - felsőoktatásban tanulók díjazására - Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat. A Társaság 1988-ban diplomaterv pályázatot alapított, amelyet a későbbiekben diplomamunka pályázattá neveztek át. A pályázat jogelődje az 1965-ben alapított „Diploma-terv pályázat” volt.
A díj alapításával a Társaság emléket kíván állítani Lászlóffy Woldemárnak (1903-1984), a kiváló hidrológusnak, egyetemi magántanárnak, a Társaság tiszteletbeli tagjának, a vízzel foglalkozó fiatal szakemberek nevelőjének.
A pályázat célja, hogy ösztönözze a felsőoktatásban tanuló hallgatókat arra, hogy a vízzel és a vízi környezet védelmével kapcsolatos diplomamunkájukat, szakdolgozatukat magas színvonalon, tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék el.
Ennek során olyan hallgató jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben alapképzés (BSc), mesterképzés (MSc) (osztatlan, 5 éves képzés), szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.
A Társaság a pályázatra benyújtott diplomamunkák, szakdolgozatok közül a három kategória mindegyikében évente egyet-egyet Mosonyi Emil különdíjban is részesíthet. A különdíjra pályázni nem kell, az arra alkalmas pályamunkákat a bírálatot végző különbizottság választja ki.
A különdíjat a Társaság azoknak az építőmérnököknek adományozza, akik diplomamunkájukkal a leginkább visszatükrözték Mosonyi Emil vízépítő mérnöki munkásságának szellemiségét; diplomamunkájukat a folyószabályozás, ármentesítés-árvízvédelem, vízhasznosítás, vízrendezés, vízerőhasznosítás témakörök valamelyikéből, általában a területi vízgazdálkodás szakterületéről készítették el.
2016-2018 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán (jogelőd Eötvös József Főiskola) tanult kollégáink szakdolgozatai közül díjazásban részesültek:

I. helyezést ért el a Lászlóffy Woldemár pályázat szakirányú továbbképzés kategóriájában Antal Tímea vízhasznosítási ügyintéző, ugyanebben a kategóriában dicséretben részesült Cserveni-Kovács Orsolya vízrendezési ügyintéző és Goneth Béla területi műszaki referens, különdíjban részesült a Mosonyi Emil pályázat szakirányú továbbképzés kategóriájában Petrucz Andrea árvízvédelmi ügyintéző, dicséretben részesült a Lászlóffy Woldemár pályázat BSc kategóriájában Zagyva Dániel árvízvédelmi ügyintéző.

Az ünnepélyes díjátadáson kívül igazgatói gratulációban részesültek a pályázók. Eredményeikhez ezúton is gratulálunk!