Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Tájékoztatás a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának feltételrendszeréről
Dec 11, 2019 Jogi Osztály
A Felső- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) működési területén számos, a Magyar Állam tulajdonában lévő - többségében kivett töltés, kivett folyó, kivett csatorna - ingatlan vagyonkezelését látja el. Ezen ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolja.

Tájékoztatjuk a Pályázókat, Beruházókat, hogy az MNV Zrt. meghatalmazásai (MNV/01/5090/177/2010./4. sz., MNV/01/3839/31/2011. sz.) alapján a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában az európai uniós, illetve hazai támogatásból megvalósuló pályázatokhoz és azokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz, valamint a pályázatokhoz nem kapcsolódó hatósági eljárásokhoz a tulajdonosi hozzájárulást Igazgatóságunk adja ki.

A pályázatokhoz nem kapcsolódó hatósági eljárások az alábbiak:
szolgalmi-, és (közérdekű) használati jogok alapításához,
- telekalakítási engedélyezési eljárás – ideértve az egyesített telekalakítási eljárást – lefolytatásához való hozzájárulás kiadása
- épület feltüntetés, épület törlés, művelési ág- illetve megnevezés-váltáshoz történő hozzájárulás kiadása
- a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlant érintő építési, bontási, hozzáépítési és ráépítési építésügyi hatósági engedélyhez, továbbá az építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges hozzájárulás kiadása
- az ingatlannal kapcsolatos egyéb hatósági engedély kiadásához szükséges hozzájárulás kiadása
- építésügyi hatósági és más hatósági eljárás lefolytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulások.

A tulajdonosi hozzájárulás kiadására az MNV Zrt. által meghatározott feltételek teljesülése, iratok hiánytalan csatolása esetén rendelkezünk jogosultsággal. A tulajdonosi hozzájárulások kiadásához „Tulajdonosi hozzájárulás formanyomtatványa pályázathoz”, és a „Tulajdonosi hozzájárulás formanyomtatványa hatósági eljáráshoz”, megnevezésű dokumentumok kitöltése valamint az ahhoz tartozó okiratok Pályázó, Beruházó általi megküldése szükséges.

A formanyomtatvány szerinti kérelmek a http://www.fetivizig.hu/ honlapról letölthetők a Közérdekű/Letöltések/Nyomtatványok/Nyomtatványok tulajdonosi hozzájáruláshoz menüpont alatt.

Mit kell vizsgálni a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor?
- Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG vagyonkezelésében áll-e.
- Az MNV Zrt. van-e bejegyezve tulajdonosi joggyakorlóként. (Ha a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – jogutódja a Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) - a tulajdonosi joggyakorló, a tulajdonosi hozzájárulás kiadását az NFK-tól kell kérelmezni, ebben az esetben Igazgatóságunk nem jogosult annak kiadására.)
- Felül kell vizsgálni, hogy kérelmező csatolta-e a kötelezően benyújtandó dokumentumokat, valamint azt, hogy a vagyonkezelői hozzájárulás kiadása megtörtént-e.
- A pályázati kiírás milyen tartalommal kéri a tulajdonosi hozzájárulást.

Ha a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem egyidejűleg a pályázattal érintett területrész tulajdonjogának megszerzésére is irányul (pl. kerékpárút építése), akkor előzetes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adunk ki. A tulajdonosi hozzájárulás kiadásával egyidejűleg tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy a beruházással érintett ingatlanrész tulajdonjogának átadásához Igazgatóságunk vagyonkezelői jogának megszüntetése szükséges.

Kérjük a Pályázókat/Beruházókat, hogy a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmeket a FETIVIZIG Jogi Osztálya részére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) szíveskedjenek megküldeni.