Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
VIZEK adatszolgáltatás kérés
Jul 30, 2020 Szikora Julianna - szakágazati vezető
Tájékoztató a honlap Látogatói részére

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján kíván közérdekű adatigénylés iránti kérelemmel fordulni a vízügyi igazgatási szervekhez, úgy kérjük Önöket, hogy a működési terület figyelembevételével az alábbi elérhetőségek valamelyikén előterjeszteni szíveskedjenek a kérelmeket:

1.) Országos Vízügyi Főigazgatóság: ovf@ovf.hu, adatszolgaltatas@ovf.hu
2.) Területi vízügyi igazgatóságok:
ÉDUVIZIG (Győr): titkarsag@eduvizig.hu
KDVVIZIG (Budapest): titkarsag@kdvvizig.hu
ADUVIZIG (Baja): titkarsag@aduvizig.hu
KDTVIZIG (Székesfehérvár): szekesfehervar@kdtvizig.hu
DÉDUVIZIG (Pécs): titkarsag@ddvizig.hu
NYUDUVIZIG (Szombathely) : vezetes@nyuduvizig.hu
FETIVIZIG (Nyíregyháza): titkarsag@fetivizig.hu
ÉMVIZIG (Miskolc): emvizig@emvizig.hu
TIVIZIG (Debrecen): titkarsag@tivizig.hu
KÖTIVIZIG (Szolnok): titkarsag@kotivizig.hu
ATIVIZIG (Szeged): titkarsag@ativizig.hu
KÖVIZIG (Gyula): kovizig@kovizig.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közérdekű adatigényléseket szóban (személyesen, telefonon), valamint nem kizárólag a fenti elektronikus címeken, hanem postai úton is előterjesztheti az Infotv. értelmében. A további elérhetőségek a www.ovf.hu honlapon találhatók.

Amennyiben a vízjogi engedélyezési tervdokumentáció, valamint a vagyonkezelői hozzájárulások kiadásához szükséges vízügyi adatszolgáltatás a VIZEK keretrendszer adatgyűjtő felületén érhető el: https://vizek.vizugy.hu/VizekUgyfel/Account/Login?ReturnUrl=%2fVizekUgyfel

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges földhivatali térképészeti és téradat szolgáltatások a Geoshop portálon érhetők el.