Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén (KEHOP-1.3.0-15-2015-00004)


Előzmények:


A pályázatot eredetileg az Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat nyújtotta be 2013. február 15-én, a korábban megvalósított, KEOP-7.2.1./10-11-2011-0003 kódszámú előkészítő pályázat folytatásaként. A pályázat KEOP-2.1.3/11-2013-0002 kódszámon támogatást nyert, de a 2014. január 1-én hatályba lépett, az egyes vízgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX törvény rendelkezései értelmében új kedvezményezettje - a társulat helyett -, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium (Konzorciumvezető: OVF, Tag: FETIVIZIG) lett.

A projekt átvételét követően nyilvánvalóvá vált, hogy a 2014-2015 évben történő megvalósítást több tényező is akadályozza. A pályázat műszakilag szorosan kapcsolódik a „
Beregi komplex Árapasztási és Ártér-revitalizációs fejlesztés” megnevezésű, akkor még megvalósítás alatt lévő projekthez, a benne foglalt feladatok annak teljes megvalósítása nélkül maradéktalanul nem voltak teljesíthetőek.
Mivel a tározó projekt befejezése 2015 év végére volt várható, kívánatossá vált a tájgazdálkodási projekt megvalósítási idejét is annak megfelelően módosítani, hiszen a két projektek megvalósítása - műszaki összefüggéseik miatt - nem volt szétválasztható.
Emiatt az OVF-el folytatott egyeztetések eredményeként a teljes előkészítettséggel bíró projekttel kapcsolatban az a döntés született, hogy megvalósítására csak későbbiek során, az akadályozó tényezők elhárítását követően kerül sor.

A kormány a 1318/2015. (V:21.) Korm. határozatban a projektet nevesítette, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének részeként.
A pályázatra vonatkozó KEHOP-1.3.0/2015 kódszámú pályázati felhívás 2015. október 12-én került meghirdetésre.
A pályázat az OVF és a FETIVIZIG konzorciumában került benyújtásra 2015. december 12-én, a támogatói döntés 2016. február 25-én született meg.
A Támogatási Szerződés 2016.05.30. napján lépett hatályba.

A projekt célja:

A Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése során a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén a Szipa- és Makócsa-főcsatorna környezetében lévő holtmedrek, erdők, mélyfekvésű területek vízpótlását, vízvisszatartását kívánjuk megoldani.

A tervezett beavatkozások 25 db beregi belvízcsatornát, valamint a Tisza folyót érintik.

A kivitelezés során közel 56,9 km hosszon csatorna rekonstrukció történik. Depónia magasítás épül három csatorna mentén, összesen 332 m hosszban. A belvízkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében 26 db új vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy épül, valamint 73 db műtárgyat újítunk fel.

A tájgazdálkodási rendszer keretében lehetőség nyílik vízpótlásra három új vízpótló csatorna (tarpai, gelénesi, A6 jelű anyagnyerő hely vízellátását biztosító) megépítésével, 3184 m hosszban és két szivattyúzási hely kialakításával (Tisza jp. 706,94 és 715,45 fkm szelvényeiben).

A projekt részét képezi a monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása, melyben vízszintérzékelők és tartozékainak beszerzése és beépítése, a Tiszaszalkai szivattyútelep és SZIVAFER fejlesztése valósul meg, továbbá a szivattyútelep beintegrálása a FETIVIZIG adattovábbító rendszerébe.

A projekt keretében fenntartógépek és egyéb műszaki berendezések beszerzését tervezzük. Utóbbiak a projektcélok megvalósulásának monitorozásához szükségesek.


További információk: http://beregtaj.ovf.hu/