Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Complex flood-control system strategy on the Upper-Tisza catch area - Komlpex árvízkontrol stratégia kidolgozása a Felső-Tisza vízgyűjtő területén "DIKEINSPECT" HUSKROUA/1901/8.1./0088Előzmények, indokoltság

A klímaváltozás következményei, a szélsőséges időjárási események egyre gyakoribb előfordulásai azt jelzik, hogy a jövőben várható árvizek hatásait figyelembe véve komoly kihívásokkal kell majd szembenézniük a vízgazdálkodási szakemberek mellett a hatóságoknak, döntéshozóknak is. A folyók vízrendszere és a kialakuló árhullámok nem ismernek államhatárokat, ezért a Felső-Tisza völgyét egy komplex egységként kell kezelni és vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy a hatékony árvízvédelem határon átnyúló összefogást, közös gondolkodást és összehangolt tevékenységet igényel.

Az árvízvédelmi gátak és árterek tényleges vizsgálata a helyi vízügyi igazgatóságok és hatóságok feladata. Mivel minden ország saját módszertant alkalmaz, ezért a hagyományos helyszíni vizsgálatok alapján még nem áll rendelkezésre egységes információkat és iránymutatást tartalmazó, kidolgozott módszertan. Napjainkban olyan újszerű távérzékelési, geofizikai és talajmechanikai módszerek is rendelkezésre állnak, amelyek a nagyobb erőforrás-hatékonyság mellett pontosabb eredményeket tudnak adni.

A Tisza balparti töltés Gávavencsellőtől Zsurkig húzódó 74 km szakaszán, vagyis a 07.01-03. áv. szakaszokon, tartósabb árvízkor a földművekben gyakoriak a káros jelenségek (szivárgás, átázás, buzgár), amely leginkább a kedvezőtlen altalajrétegződésre, vízáteresztő töltésanyagra, valamint a szelvényhiányra vezethetők vissza. Részletes talajmechanikai feltárással és állékonyságszámítással nemcsak beazonosíthatók a lokálisan gyenge töltésszakaszok, hanem a szükséges műszaki beavatkozási módszerek megtervezéséhez is nagy segítséget kaphatunk.

A Szamos-Túr közi zárógát kb. 700 fm szakaszán az utóbbi 20 évben több helyen alakult ki rézsűsuvadás, amely feltehetően a túlságosan kötött töltésanyagra vezethető vissza. A megcsúszás egyre nagyobb töltéshosszra terjed ki, és a burkolattal ellátott töltéskorona is károsodott. A töltés helyreállítása időszerűvé vált, de az érintett töltés pontos talajmechanikai feltárására volna szükség a megfelelő műszaki megoldás kidolgozásához.

Az ukrán területen található Tisza jobbparti töltés Badaló és Mezővári közötti, valamint a Tisza balparti töltés Tiszaújlak és Tiszabökény közötti szakasza sem épült még ki az előírás szerinti méretre, ezért nagy árvíz kialakulásakor bekövetkező töltésszakadáson kiömlő áradat magyar területeket is veszélyeztet. Ezeknek a töltéseknek a részletes talajmechanikai feltárása nemcsak a töltésfejlesztési tervek elkészítéséhez nyújtana segítséget, de behatárolhatóvá tenné a gyenge védképességű szakaszokat is.

Mivel a folyóink vízgyűjtő területe országhatárokkal osztott, ezért a folyógazdálkodási és az árvízvédelmi beavatkozásokat az érintett országoknak közösen kell megtervezniük és végrehajtaniuk.

Projekt célja

A fő cél az árvízi kockázat csökkentése innovatív technológiák bevonásával. Ehhez a legkorszerűbb geofizikai és talajmechanikai vizsgálatokra kerül sor az előbb felsorolt tiszai és zárógáti töltésszakaszokon összesen 61 km hosszban, amellyel beazonosíthatjuk a gyenge védképességű töltésszakaszokat. Ezután különböző modellek (hidrodinamikai, elöntési) alkalmazásával elvégzett vizsgálatokat követően cselekvési tervet dolgozunk ki, amely tartalmazza az árvízvédelmi töltések védképesség-javításának, valamint az árvíz megelőzésének lehetőségeit is.

A projekt partnerek feladata egy ún. „Harmonizált módszertan” kimunkálása és elfogadása, amely a projektben elvégzendő vizsgálatok, modellezések metodikai leírását tartalmazza.

A projekt eredményeit előreláthatólag négy határon átnyúló találkozón, egy tájékoztató fórumon valamint számos szakmai továbbképzéseken osztják meg minden partner országában, amelyek célja, hogy megismertessék a vízgazdálkodási szakemberekkel, döntéshozókkal a leginnovatívabb technológiák alkalmazásának lehetőségeit, illetve hogy megismertessék a lakossággal az árvízmegelőzés fontosságát.

A projekt fizikai megvalósítása 2021. június 1-én kezdődött és várhatóan 2023. május 31-én fejeződik be.

Együttműködő partnerek

A projekt 4 országból összesen 6 partnerrel valósul meg:

1. Miskolci Egyetem (vezető partner)


2. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
3. Tiszai Vízgyűjtő-gazdálkodási Igazgatóság (Ukrajna)
4. Máramaros Megyei Tanács (Románia)
5. Zöld Völgy Egyesület (Románia)
6. Kassai Műszaki Egyetem, KME (Szlovákia)A projektben érintett töltésszakaszok

Események

A töltések és a hullámtér különböző módszerekkel történő geofizikai felmérése folyamatban van.

A talajmechanikai eszközök és a GPS a szerződés szerint leszállításra kerültek.

A talajmechanikai fúrások, a hidrodinamikai modellezésre és az árvízvédelmi cselekvési tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel a szerződés 2022. áprilisban létrejött.

A geotechnikai feltáráshoz elkészült harmonizált módszertan bemutatására és hazai szakértőkkel történő megvitatására a február 22-én tartott nyíregyházi rendezvényen került sor.

A projekt keretében még három ehhez hasonló eseményünk lesz, a harmonizált módszertan bemutatását 2022. április hónap végére tervezzük a projektpartnerek részvételével.

Az adatlapon feltüntetett költségvetés csak a FETIVIZIG költségeit tartalmazza, a projekt teljes költségvetése az alábbi:
Forrás/Költség (€)
Összes résztvevő
FETIVIZIG
% átlag
(€)
(€)
Közösségi támogatás
862 739,97
135 224,15
90
Nemzeti forrás
Kormányzati társfinanszírozás (támogatás)
50 832,69
15 024,90
5,30
Egyéb hazai társfinanszírozás (önerő)
45 027,32
0,00
4,70
Elszámolható költségek összesen
958 599,98
150 249,06
100
A projekt összköltsége: 958 599,98 EUR

Projekt partnerek finanszírozása:

A közösségi támogatás minden projekt partner esetében 90%.

Társfinanszírozás
- 10% - Miskolci Egyetem, FETIVIZIG és a Kassai Műszaki Egyetem
- 5% - Máramaros Megyei Tanácsa és a Zöld Völgy Egyesület
Önerő: -10 % - Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási Igazgatóság
(See attached file: FAKSZ-Ajánlattételi felhívás.pdf)(See attached file: Ajánlattételi felhívás_Laboreszközök.pdf)(See attached file: Ajálattételi felhívás -GNSS .pdf)(See attached file: Ajánlattételi felhívás-Árvízvédelmi vizsgálatok.pdf)
Fájl típusaMéretFájl neveMódosítás dátuma
application/pdf 879 KB FAKSZ-Ajánlattételi felhívás.pdf (879.17 kb) 10/14/21, 3:00 PM
application/pdf 666 KB Ajánlattételi felhívás_Laboreszközök.pdf (666.51 kb) 10/14/21, 3:58 PM
application/pdf 424 KB Ajálattételi felhívás -GNSS .pdf (424.59 kb) 11/25/21, 9:41 AM
application/pdf 62 KB Ajánlattételi felhívás-Árvízvédelmi vizsgálatok.pdf (62.99 kb) 2/22/22, 11:29 AM