Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése Vásárosnamény és Lónya között, 2. kör

A projekt bemutatása2004-ben a Felső-Tisza III. beruházási program keretében a FETIKÖVIZIG 07.07. számú Vásárosnamény – Lónya közötti árvízvédelmi szakaszának fejlesztési tervei elkészültek. A kiviteli tervek alapján - már a VTT keretében - 2006-ban megtörtént a Tiszakerecseny - Mátyus közötti fejlesztése mintegy 5 km hosszon.
A FETIKÖVIZIG a hátralévő 28 kilométeres szakasz fejlesztésére KEOP pályázatot nyújtott be, és nyert el, amely a védműfejlesztésen felül a komplett árvízvédelmi infrastruktúra korszerűsítését tűzte ki célul.
Az előkészítő munkák 2009.05.08-al elkészültek. A II. forduló pályázati anyaga - FI jóváhagyás után – az elfogadott gyorsítási javaslat szerint 2009.05.11-én benyújtásra került.
Feltételes közbeszerzéssel kiválasztásra került a területszerzés bonyolítójának (Dr. Jászai Tamás ügyvéd), a mérnök (OVIBER Kft.), valamint a PR feladatok ellátójának (Well PR Ügynökség) kiválasztása.
A második fordulós Támogatási Szerződés aláírása 2009. október 27-én megtörtént, a feltételesen kiválasztott vállalkozók szerződése érvénybe lépett. Az uniós támogatású beruházás megvalósítását a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, a Bereg 2009 Konzorcium végzi, amelynek tagjai a KE-VÍZ 21 Zrt., a KELET–ÚT Kft. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. A kivitelezési közbeszerzés eredményeképp a KEVÍZ 21 Zrt.-vel 2009. december 21-én szerződést kötöttünk. A magasépítésre (gátőrtelepek) kiírt közbeszerzések is eredményesen lezárultak, a nyertes ajánlattevők (Nyír-Flop-Holding Kft. - Tiszakerecseny, Nemesis-Invest Zrt. - Lónya) megkezdték az építési munkálatokat.


A projekt tartalma

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Európai Uniós forrásból tovább folytatja a Bereget védő árvízvédelmi rendszer fejlesztését. Az elkövetkezendő két évben közel 28 kilométer hosszú szakaszon magasításra és szélesítésre kerül az árvízvédelmi töltés Vásárosnamény és Lónya között, így átlagosan 1,0 méterrel lesz magasabb és az eddigiekhez képest kétszer szélesebb a töltés. A töltés tetejére kerékpározásra alkalmas szilárd útburkolat kerül, így az új töltésszakasz kapcsolódik majd a már meglévő kerékpárúthoz.
A töltésfejlesztésen kívül a projekt keretében fejlesztésre, felújításra kerülnek azok a létesítmények, amelyek az árvízvédelmi rendszer szerves részei: sor kerül a tiszakerecsenyi, valamint a lónyai gátőrházak átépítésére, az árvízi monitoring rendszer fejlesztésére, valamint az árvízvédelmi töltések karbantartását biztosító gépek beszerzésére is.


Miért van szükség a töltésfejlesztésre?

A beregi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének szükségességét az elmúlt évtizedek nagy árvizei (1947-48; 1998, 2001), tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A beruházást megelőző számítások szerint a Felső-Tisza árvízszintjei az elkövetkező évtizedekben tovább emelkedhetnek. A vízszintemelkedések legfőbb okai az éghajlat szélsőségesebbé válása, de a folyó és a töltések közötti hullámtér lassú, folyamatos feltöltődése is.
A Vásárhelyi Terv keretében megvalósuló beruházás fő feladata, hogy a térség biztosított legyen a rendkívüli árvizekkel szemben, csökkentse az árvíz elleni védekezés költségeit, és a védett ökológiai rendszerek, épületek árvízi elöntöttségének valószínűségét. Emellett azonban nemcsak a térség biztonságát szolgálja, de elősegíti a beregi régió gazdasági gyarapodását, és növeli a terület lakosságmegtartó erejét is.
A fejlesztéseket követően a beregi töltésrendszer a magyar és az ukrán oldalon is teljes hosszában megfelelő magasságú lesz. A tervezett beregi árapasztó tározó még tovább fogja növelni az árvízi biztonságot, így az elmúlt évtizedekben kétszer is elöntött Bereg az ország egyik legjobban védett területévé válik.A beruházás megvalósításának jelenlegi állapota

Befejeződött a beregi töltésfejlesztési projekt műszaki megvalósítása. A térség árvízvédelmi biztonságát jelentősen növelő beruházás 6,3 milliárd forint összegű uniós és kormányzati támogatással valósult meg. A projekt eredményeképpen a Vásárosnamény és Lónya közötti, közel 28 km hosszú töltésszakasz magassága 1 méterrel, keresztmetszete kétszer nagyobb lett. A felújított töltés koronájára az érintett szakasz teljes hosszán szilárd útburkolat került, ami nagyban segíti a töltés karbantartási munkálatait, valamint egy esetleges árvíz idején a védekezési és mentési feladatok ellátását is. Az új töltésszakasz egyben kapcsolódik a már meglévő kerékpárút hálózathoz.

A projekt komplex jellegéből adódóan a fejlesztés a töltésépítés mellett kiterjedt az árvízvédelmi infrastruktúra több elemére is. Sor került a töltést veszélyesen megközelítő folyószakaszok partvédelmi rekonstrukciójára. A vízrajzi monitoring rendszer fejlesztésének részeként a Lónyai vízmérce és a Vásárosnaménynál található vízrajzi törzsállomás átépítésére is sor került. Lónyánál és Tiszakerecsenynél hidrometeorológiai távmérő állomásokat alakítottak ki, amelyek lehetővé teszik a mért adatok integrálását az igazgatóság vízrajzi információs rendszerébe. A beruházás keretében újjáépültek a tiszakerecsenyi és a lónyai gátőrtelepek. Az új gátőrházak és a hozzájuk kapcsolódó raktárhelyiségek lehetővé teszik a védekezési feladatokhoz szükséges eszközök tárolását.

A megvalósított létesítményekre a jogerős vízjogi üzemelési, használatbavételi és forgalomba helyezési engedélyek kiadásra kerültek, üzembehelyezésük megtörtént.

Fényképek

Nyíregyháza, 2013. június 19.