Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
A Felső-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács 2020. évi üléséről
Dec 11, 2020 Szikora Julianna - VVO szakágazati vezető
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 5. § értelmében a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak, koncepcióinak, valamint a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében Országos-, Részvízgyűjtő- és Területi Vízgazdálkodási Tanácsot kell létre hozni és működtetni. A 1587/2018. (XI.22) Kormányhatározat alapján a Felső - Tisza - vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: FETI TVT) működési területe megegyezik a Felső - Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területével. A tanács Titkársági feladatait fenti jogszabály alapján az illetékes vízügyi igazgatóság látja el, jelen esetben igazgatóságunk.

Hivatkozott kormányhatározat értelmében a Tanácsüléseket követő 30 napon belül tájékoztatni kell a közvéleményt.


A Tanács minden évben minimum 2 alkalommal ül össze eleget téve jogszabályi kötelezettségének.

Tavasszal az új koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán az első ülés elmaradt. Az Országos Vízgazdálkodási Tanács Elnöke áprilisi körlevelében javasolta, hogy a koronavírus okozta rendkívüli járványhelyzetre tekintettel a Vízgazdálkodási Tanács 2020-ban a két ülést összevonva tartsa meg.

Ezen javaslat figyelembe vételével a FETI TVT az ülését az év második felébe tervezte.


A járvány miatt kihirdetett újabb veszélyhelyzet következtében a személyes találkozás, csoportosulás nem volt lehetséges, ezért a felettes szervünk, a Belügyminisztérium márciusi ajánlatának figyelembe vételével írásos előterjesztéssel és írásbeli szavazással teljesítettük a FETI TVT 2020. évi feladatait.

Annak érdekében, hogy ez lehetséges legyen, a helyzethez kellett igazítani a FETI TVT Működési Szabályzatát (SzMSz).

Az SzMSz módosítást megelőzte személyi kérdések rendezése, ami a FETI TVT elnökének és alelnökének megválasztására irányult. Kovács Sándor elnök úr ötéves megbízása lejárt, valamint a korábban megválasztott alelnök már nem volt tagja a TVT-nek. A tagok e-mail-ben küldhették vissza szavazatukat, és kellő számú szavazat visszaérkezésével eredményes volt a választás.Bodnár Gáspár - FETIVIZIG igazgató javaslatára a szavazatot visszaküldő tagok Kovács Sándor országgyűlési képviselőt további 5 évre választották meg az Elnöki tisztség betöltésére. Az alelnök –- Galambos Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT műszaki vezérigazgató helyettese lett.
A személyi kérdések lezártával sor került még az SzMSz módosításának szavazására is szintén eredményesen, így a módosítás elfogadásra került.

A szavazásokat követően kerülhetett sor a 2020. évi ülésre, melyen a következő napirendi pontok szerepeltek:

1. Milyen volt a 2020-as hidrológia év? (2019. novembertől 2020. októberig)
Előterjesztő: FETIVÍZIG
2. A Felső-Tisza-vidék ár- és belvízvédelmi felkészültségének helyzetéről, a 2020. évi őszi védmű felülvizsgálatok tapasztalatairól.
Előterjesztő: FETIVÍZIG
3. Hulladékmentesítés a Felső-Tisza vidékén.
Előterjesztő: FETIVÍZIG
4. Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések jóváhagyása.
Előterjesztő: FETIVÍZIG
5. Beszámoló a FETI TVT Fejlesztési Bizottság munkájáról.
Beszámolt: Kató Sándor a FETITVT Fejlesztési Bizottságának elnöke

A napirendeket a TVT 14 tagja hagyta jóvá az előterjesztések és beszámolók alapján, így az idei ülés eredményesen zárult.