Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
60 éves a Vízügy


1953. október 1-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 11 vízügyi igazgatóság létrejöttével a vízügyi feladatok végrehajtása országosan egységes irányítás alá került. Ettől kezdődően mind a területi, mind a települési vízgazdálkodás látványos fejlődésnek indulhatott. Ennek az előrehaladásnak az egész társadalom a haszonélvezője mind a mai napig.

A vízügyi szolgálat az elmúlt évtizedekben például számos alkalommal megvédte az embereket és a gazdaságot attól, hogy elviselhetetlen károk következzenek be az árvizek és belvizek idején, a védelmi létesítmények folyamatos karbantartása és fejlesztése, valamint a szervezett védekezés révén. Jelenleg is közel 20 milliárd forint értékben folynak árvíz- és belvízvédelmi célú építési munkák a Felső-Tisza-vidéken, melyek tovább növelik az itt élők biztonságát.

A víz persze nem csak „átok”, mely ellen védekezni kell, hanem alapvető szükséglet is az élethez. Hatvanéves történelmünk során egymás után valósultak meg az igazgatóság tervezésében és kivitelezésében az olyan beruházások, amelyek a víz mezőgazdasági, ipari és lakossági hasznosítását szolgálták. A Felső-Tisza-vidéken víztározókat, a folyók mellett öntözőfürtöket építettünk, 1000 hektárokat látva el az éltető vízzel a nyári szárazságok idején. A mezőgazdasági igényeket kiszolgálva megszerveztük és irányítottuk a komplex meliorációt a megyében. Az igazgatóság jelentős részt vállalt a települési víziközmű rendszerek megtervezésében és megépítésében, valamint a szakmai felügyelet/koordináció gyakorlásában.

Az igazgatóság megalakulásától kezdve felelősségteljesen bánt a környezettel is. A 60-as években megkezdődött a vizek minőségének vizsgálata és a szennyező források azonosítása térségünkben. Mivel szervezetünk több mint 50 éven át betöltötte a vízügyi hatóság szerepét, minden jogosítványa megvolt, hogy határozottan fellépjen a vizek szennyezői ellen.

1996-tól, mint a megye egyik legjelentősebb közfoglalkoztatója munkanélküli személyek foglalkoztatására pályázunk, egyrészt azért, hogy munkájuk révén jó állapotban tartsuk a vizek kártételei ellen védő létesítményeket, másrészt hogy segítséget nyújtsunk a munkát kereső megyebelieknek.