Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Védekezési szervezet

A védekezés felelős vezetője a vízügyi igazgató (védelemvezető), aki a védekezést személyes felelősséggel irányítja és vezeti. Az igazgatóság feladatainak végrehajtását az Országos Műszaki Irányító Törzs alárendeltségében, a Megyei Védelmi Bizottság (MVB) segítségével látja el. A Megyei Védelmi Bizottságok adnak keretet az önkormányzatok, fegyveres testületek, a katasztrófavédelmi szervezetek, társulatok, közegészségügyi szervek és a vízügy szervek védelmi együttműködésének. A Megyei Védelmi Bizottság árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos operatív működését a vízügyi igazgató javaslatára az MVB elnöke (Kormányhivatal kormánymegbízottja) rendeli el és szünteti meg.

A vízügyi igazgató a védekezés irányítását a védelemvezető helyettes és védelmi törzs útján gyakorolja. A törzsvezetőből, beosztott műszakiakból álló védelmi törzs a védelmi készültségtől függő munkabeosztásban dolgozik.

A törzs feladata: a védekezés operatív irányítása, a védelemvezető döntéseinek előkészítése, megalapozása, a védelemvezetői döntések, utasítások kiadása és a végrehajtás számonkérése.

A törzset munkájában szakcsoportok segítik. Minden, a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelmi törzstől indul ki, ill. oda érkezik. A törzs adja ki az utasításokat, tájékoztatásokat, értékeli a beérkezett információkat, meghatározza a védekezés irányvonalát, biztosítja a tervszerű végrehajtást. A törzs gondoskodik a szakcsoportok egymás közötti, továbbá a törzs és a szakcsoportok közötti összehangolt munka biztosításáról.

A törzs mellett működő szakcsoportok:

Tájékoztatási
Feladata: A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a vízügyi szervezeteknek, a sajtónak, a médiáknak. Gondoskodik az adattovábbításról.


Hidrológus
Feladata: Rendszeresen összegyűjti, nyilvántartja, értékeli a hidrometeorológiai és a vízrajzi adatokat, előrejelzéseket készít, gondoskodik a folyókon és a csatornákon a vízhozammérések elvégzéséről. Vízrajzi észlelő - és informatikai hálózatot üzemeltet és tart karban. A védekezés ideje alatt gondoskodik a szakaszvédelmi és a szakaszmérnökségi központok, valamint a védelmi törzs közötti zavartalan számítógépi hálózati kapcsolatról, a gépek és a szerverek üzembiztos működéséről és az adatátvitelről.

Műszaki Biztonsági és Gépészeti
Feladata: Megszervezi a hírközlő berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik a hordozható szivattyúk kiszállításáról, üzembe helyezéséről üzemeltetéséről, a védekezéshez igényelt gépek, járművek, gépkezelők, szerelők biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszerzését és kiszállítását, nyilvántartja az igazgatóság anyagkészleteit.

Gátfeltáró- értékelő
Feladata: A törzs utasítása alapján töltés- és műtárgyállapot vizsgálatokat végez és a vizsgálat alapján javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokra.

Lokalizációs és Építési
Feladata: A törzs utasítására közreműködik a lokalizációs lehetőségek meghatározásában, megelőző védelmi intézkedéseket hajt végre. Meghatározza a lokalizáláshoz szükséges munkaerő-, gép- és anyagszükségletet, a helyszínen kitűzi a lokalizációs vonalat.

Közgazdasági, Munkaügyi és Ellátó
Feladata: A napi jelentések alapján védvonalanként nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat, megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, élelmezését, munka- és védőruházattal való ellátását. Ellenőrzi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását, a védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetéséről gondoskodik.

Jégtörés-hajózás
Feladata: A jégtörés feladatainak koordinálása, telelő biztonságos üzemeltetése.


A szakcsoportok munkájukat a védelmi törzs utasításai szerint végzik a szakcsoportvezetők irányításával.

Továbbá a törzs munkáját segíti a Területi koordinátor, aki a védelemvezető által meghatározott szakaszon, vagy területen dolgozik. A szakaszmérnökségen megszervezi az ügyeletet, segíti a szakaszvédelem vezetők munkáját, kapcsolatot tart a vízgazdálkodási társulatokkal és az önkormányzatokkal, a törzstől kapott külön feladatokban állást foglal, javaslatot ad.

Védelmi osztag bevetésre van szükség, ahol a munkák elvégzése speciális felszerelést és szaktudást igényel. A védelmi osztag készenlétbe helyezéséről és bevetéséről a védelemvezető dönt. Bevetés esetén az osztag közvetlenül a szakasz-védelemvezető irányítása alá tartozik.

A védekezés helyi irányítója és felelős vezetője a szakaszvédelem-vezető, aki a védekezés műszaki feladatait a szakasz-védelemvezető-helyettes, valamint a védelmi szakaszra beosztott és kirendelt dolgozók bevonásával szervezi és vezényli. A szakasz-védelemvezető közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve