Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Belvízvédelmi szakaszok

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén elhelyezkedő 7 belvízrendszer 12 belvízvédelmi szakaszra tagolódik.

A területen lévő ~8.960 km csatornahálózatból a Vízügyi Igazgatóság kezel 3.157 km-t, a hozzá tartozó 330 db vízépítési műtárggyal. A FETIVIZIG kezelésében 27+1 db (+1: a Lónyay árvízkapu beépített szivattyúi) szivattyútelep van.

Tározók a FETIVIZIG területén:

Tározó jellege
Mennyiség

[db]

Térfogat

[ezer m3]

Vízügyi kezelésű állandó tározó
12
33.947
Vízügyi kezelésű medertározó
4
4.900
Vésztározó (ideiglenes)
9
5.068

A FETIVIZIG működési területén lévő belvízvédelmi szakaszok:

Szakasz-mérnökség
Belvízvédelmi szakasz száma, neve
Belvízvédelmi szakasz területe

[km2]

Belvíz veszélyezte-tettség
Nyíri Szakaszmérnökség
07.01. számú Érpataki- és a Simai-főfolyások völgye
727
Túlnyomó részben belvízzel nem, illetve mérsékelten veszélyeztetett.
07.02. számú Kállai-főfolyás völgye
451
07.03. számú Máriapócsi- Bogdányi- Sényői- főfolyások völgye
421
07.04. számú Vajai-főfolyás völgye
344
Felsőszabolcsi Szakaszmérnökség
07.05. számú Beregi
378
Belvízzel nagyon, illetve közepesen veszélyeztetett.
07.06. számú Felsőszabolcs-alsó
292
Fokozottan belvízveszélyes terület.
07.07. Felsőszabolcs-középső
176
07.08. számú Felsőszabolcs-felső
655
Szatmári Szakaszmérnökség
07.09. számú Tisza-Túrközi
213
Túlnyomó részben belvízzel nagyon, illetve közepesen veszélyeztetett.
07.10. számú Tisza-Túr-Szamosközi
442
07.11. számú Szamos-Krasznaközi
416
07.12. számú Kraszna-balparti
688
Túlnyomóan belvízzel nem, illetve mérsékelten veszélyeztetett.


Az igazgatóság működési területén található 222 település 41 %-a belvízzel erősen veszélyeztetett –e települések döntően a Tisza, és mellékfolyóinak közelében helyezkednek el–, 26 % közepesen belvízveszélyes település, mérsékelten vagy alig veszélyeztetett területen a települések 33 %-a található.

Az alábbi táblázat a FETIVIZIG működési területén az elmúlt két évtizedben tapasztalható egyidejű belvízelöntések nagyságát mutatja.

Év
Elöntés (ha)
Év
Elöntés (ha)
Év
Elöntés (ha)
Év
Elöntés (ha)
1994
555
1999
97400
2004
150
2009
450
1995
360
2000
34050
2005
8250
2010
45000
1996
0
2001
16850
2006
28250
2011
42400
1997
9900
2002
3750
2007
700
2012
1300
1998
18950
2003
13950
2008
800
2013
22650
Az eddig mért legnagyobb belvízelöntés az 1999. évi védekezés során alakult ki, ekkor az Igazgatóság illetékességi területének csaknem egy ötöde elöntés alá került. Az utóbbi 20 év legkiterjedtebb belvizei közé tartoznak továbbá a 2006. évi, a 2010-2011. évi és a 2013. évi belvízvédekezések.