Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név:
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Postacím:
4401 Nyíregyháza, Pf.:14.
Telefonszám:
+36 42 502-200
Faxszám:
+36 42 502-202
Központi elektronikus levélcím:
titkarsag[kukac]fetivizig.hu
Honlap URL-je:
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
+36 42 502-200
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolati vezető neve:
Szamos Ferenc Tel.: +36-30-4645-446
Központi ügyelet elérhetősége:
+36 42 502-203
Központi kárelhárítási ügyelet:
+36 42 502-203
Központi ügyelet faxszáma:
+36 42 502-263
Központi ügyelet elérhetősége:
mugyelet[kukac]fetivizig.hu
Közönségkapcsolati vezető neve, elérhetősége:
Szamos Ferenc Tel.: +36-30-4645-446
Ügyfélfogadás rendje:
hétfő-szerda: 9-12 óráig, 13-15 óráig
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
A szervezeti felépítés itt érhető el.
A szervezeti egységek feladatait az Ügyrendi Szabályzat tartalmazza
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Az adatok itt tekinthetőek meg.
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Szamos Ferenc
Tel.: +36 30 4645-446 E-mail: szamosf[kukac]fetivizig.hu
Ügyfélfogadás rendje:
hétfő-szerda: 9-12 óráig, 13-15 óráig
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Nem releváns.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Nem releváns.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nem releváns.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nem releváns.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Nem releváns.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Lap neve:
Felső-Tisza Híradó
Szerkesztőség címe:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Felelős kiadó:
Bodnár Gáspár
Szerkesztőség telefonszáma:
+36 42 502-200
Szerkesztőség telefax száma:
+36 42 502-202
Szerkesztőség postacíme:
4401 Nyíregyháza, Pf. 14.
Szerkesztőség elektronikus levél címe:
szamosf[kukac]fetivizig.hu
Főszerkesztő neve:
Szamos Ferenc
Lapok megtekintése:
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Hivatalos név:
Belügyminisztérium
Székhely:
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postacím:
1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám:
+36 1 441 1000
Fax:
+36 1 441 1437
Központi elektronikus levélcím:
ugyfelszolgalat[kukac]bm.gov.hu
Honlap URL-je:
 
Hivatalos név:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Székhely:
1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Postacím:
1253 Budapest, Pf. 56.
Telefonszám:
+36 1 225 4400
Faxszám:
+36 1 225 4400
Központi elektronikus levélcím:
ovf[kukac]ovf.hu
Honlap URL-je:
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Név:
Sárosi Adrienn
E-mail:
sarosi.adrienn[kukac]fetivizig.hu
Telefonszám:
06-42-502-200 (mellék:17024)
Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.