Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Közlekedés rendje a töltésen

Az igazgatóság kezelésében lévő töltéseken és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendje és engedélyezés menete
Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltéseken és a töltés menti védősávban történő járműközlekedés rendjét a III./3.(2022.11.08.) számú igazgatói utasítás szabályozza. Az utasítás meghatározza a személyi, területi, tárgyi és időbeli hatályt. Szabályozza a hozzájárulás iránti kérelem tartalmának és kiadásának rendjét, a hozzájárulás megtagadásának, korlátozásának, illetve visszavonásának eseteit, hogy kik jogosultak hozzájárulással kedvezményes, vagy térítésmentes közlekedésre, továbbá, hogy kik jogosultak hozzájárulás nélkül, térítésmentes közlekedésre. Az utasítás emellett meghatározza az ellenőrzés módját, valamint a fenntartási hozzájárulási díj mértékét.
Fenti utasítás és a kérelmező számára releváns mellékletek itt tekinthetőek meg.
IGU III. 3. (2023. 09. 19.)
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 1. sz. melléklet - Kérelem formanyomtatvány
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 2. sz. melléklet - Nyilatkozat kérelem elfogadásáról
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 3. sz. melléklet - Szakaszmérnökségek működési területe
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 4. sz. melléklet - Hozzájárulás
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 5. sz. melléklet - Hozzájárulás (térítésmentes)
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 6. sz. melléklet - A kérelmező kötelezettségei
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 7. sz. melléklet - Fenntartási hozzájárulási díj
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 8. sz. melléklet - Óvadéki szerződés
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 9. sz. melléklet - Feljelentés
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 10. sz. melléklet - Adatkezelési tájékoztató
IGU III. 3. (2023. 09. 19.) 11. sz. melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat