Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Vízügytörténet

1953. október 1-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 11 vízügyi igazgatóság létrejöttével a vízügyi feladatok végrehajtása országosan egységes irányítás alá került. Ettől kezdődően mind a területi, mind a települési vízgazdálkodás látványos fejlődésnek indulhatott. Ennek az előrehaladásnak az egész társadalom a haszonélvezője mind a mai napig.

A vízügyi szolgálat az elmúlt évtizedekben például számos alkalommal megvédte az embereket és a gazdaságot attól, hogy elviselhetetlen károk következzenek be az árvizek és belvizek idején, a védelmi létesítmények folyamatos karbantartása és fejlesztése, valamint a szervezett védekezés révén. Korábbi években és jelenleg is jelentős összegben folytak/folynak árvíz- és belvízvédelmi célú építési munkák, monitoringfejlesztés a Felső-Tisza-vidékén, melyek tovább növelték az itt élők biztonságát.

A víz persze nem csak „átok”, mely ellen védekezni kell, hanem alapvető szükséglet is az élethez. Történelmünk során egymás után valósultak meg az igazgatóság tervezésében és kivitelezésében az olyan beruházások, amelyek a víz mezőgazdasági, ipari és lakossági hasznosítását szolgálták. A Felső-Tisza-vidéken víztározókat, a folyók mellett öntözőfürtöket építettünk, 1000 hektárokat látva el az éltető vízzel a nyári szárazságok idején. A mezőgazdasági igényeket kiszolgálva megszerveztük és irányítottuk a komplex meliorációt a megyében. Az igazgatóság jelentős részt vállalt a települési víziközmű rendszerek megtervezésében és megépítésében, valamint a szakmai felügyelet/koordináció gyakorlásában.

Az igazgatóság megalakulásától kezdve felelősségteljesen bánt a környezettel is. A 60-as években megkezdődött a vizek minőségének vizsgálata és a szennyező források azonosítása térségünkben. Mivel szervezetünk több mint 50 éven át betöltötte a vízügyi hatóság szerepét, minden jogosítványa megvolt, hogy határozottan fellépjen a vizek szennyezői ellen.

1996-tól, mint a megye egyik legjelentősebb közfoglalkoztatója munkanélküli személyek foglalkoztatására pályázunk, egyrészt azért, hogy munkájuk révén jó állapotban tartsuk a vizek kártételei ellen védő létesítményeket, másrészt hogy segítséget nyújtsunk a munkát kereső megyebelieknek.