Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Települések vízkárelhárítási tervei

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. számú törvényben foglaltak alapján a vizek kártételei elleni védelme érdekében szükséges feladatok ellátása – a véd művek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. Az árvíz- és belvízvédekezést a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szabályozza, míg az önkormányzatok részére részletes tájékoztatást a 232/1996. (XII.26.) kormányrendelet tartalmazza.

A 10/1997. KHVM rendelet alapján a - kötelezően elkészítendő - önkormányzati vízkár-elhárítási terv azt a célja szolgálja, hogy a település egy esetleges rendkívüli védelmi helyzetben, tisztában legyen a veszélyhelyzet elhárításának módjával és azonnal - az anyagi és egyéb jellegű veszteségeket megelőzve - hatékonyan cselekedni tudjon.

Belvízvédelmi helyzet kialakulása esetén a település vízkár-elhárítási terve csak akkor nyújthat hatékony segítséget és információkat a védekezők számára, ha tartalmazza azokat a konkrét adatokat, amelyek az adott településre vonatkoznak. (Belterületi vízrendezési problémával küzdő utcák, utca szakaszok, veszélyeztetett lakóházak, ingatlanok és ezek védelme érdekében, a kárelhárításra vonatkozó konkrét beavatkozások. Mozgósítási terv, információs hírközlő hálózat, szivattyúállások üzemeltetési rendje, mobil szivattyúzási helyek, vízvisszatartásra igénybe vehető területek, stb.)

SEGÉDLET a Települések vízkárelhírítási terveinek elkészítéséhez.doc (81.50 kb)
Tartalomjegyzék.doc (30.50 kb)
MMK települési vízkárelhárítási tervek módszertani segédlete 2015 április.pdf (7.04 MB)
1. kimutatás.doc (44.50 kb)
2-5. kimutatás.xls (41.50 kb)