Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Vízhasznosítás

Működési területünkre a felszíni vizek 98 %-a külföldről, Ukrajnából és Romániából érkezik. Jelentős vízkészletek állnak rendelkezésre a folyók (Tisza, Szamos, Kraszna, Túr) mentén.
A vízkészletek és a vízigények egyensúlyának megteremtését víztározók segítik. Működési területünkön összesen 12 db állandó tározó van.
A tározók vizét döntően a mezőgazdaság használja elsősorban öntözési és halászati célra, de jóléti célokra (strand, szörf stb.) is hasznosíthatóak.

Optimális körülmények között 14 millió m3 vízmennyiség használható fel mezőgazdasági célra.

Az igazgatósági kezelésű kettős működésű csatornaszakaszok és víztározók


A FETIVIZIG területén főműves vízszolgáltatás a térképen jelölt, un. kettős működésű csatornák mentén lehetséges, melyeknek együttes hossza 286,8 km.

A főműves vízellátású, vízjogilag engedélyezett öntözésre berendezett terület nagysága működési területünkön ~1500 ha, a felhasználható vízmennyiség 1 millió m3. Főműves vízpótlással 426 ha halas- és horgásztó működik, melyek engedélyezett vízigénye évente ~2 millió m3.

A VÍZKIVÉTELHEZ SZÜKSÉGES ELJÁRÁS MENETE ÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA:

A leggyakoribb kérdés, hogy hová kell fordulni, illetve milyen dokumentumokat kell benyújtani ha valaki öntözni szeretne, vagy halastavat szeretne létesíteni, és hogyan lehet megoldani a vízpótlását.

- Az engedélyeztetési eljárás lebonyolításában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatósága az eljáró hatóság.
- A vízkészlet rendelkezésre állásának körülményeiről a FETIVIZIG Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztálya nyilatkozik.
- Ezen felül, ha felszíni vízből történik a vízkivétel, szükséges a VIZIG kezelői hozzájárulása, függetlenül attól, hogy főműves, vagy folyóból történik a vízkivétel.

A 18/1996. KHVM rendelet tartalmazza a vízjogi engedélyhez szükséges tartalmi követelményeket, IV. Öntözőtelepek, V. Halastavak vonatkozásában:

- Műszaki leírás
- Helyszínrajzok
- Hossz-szelvények, mintakeresztszelvények
- Műtárgyak általános tervei
- Talajtani szakvélemény
- A létesítmény üzemeltetési szabályzata (halastavak esetén)

A 72/1996. Korm. rendelet tartalmazza a vízjogi engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket. Ez a jogszabály 2012. év végétől az egynyári öntözési engedély lehetőségével egészült ki.

A tervezésnél érdemes figyelembe venni, hogy a 147/2010 (IV.29.) Kormányrendelet Vízhasznosítási fejezetében az alábbiakat írja elő:

60. § (3) bekezdése, melynek értelmében: „Felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehetőség hiányában engedélyezhető. Hiánynak minősül, ha a vízigény felszíni vízből történő kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a felszín alatti vízbeszerzéssel összehasonlítva.”

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet alapján a vízhasznosítási idény hossza: - öntözés esetén április 15. - szeptember 30.,

- tógazdálkodásnál március 1. - november 30.,
- a téli vízellátás október 1. - március 31. tart.

A vízkivételhez a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése után az Igazgatósággal a vízhasználónak szerződést kell kötnie.

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014 (IV.3.) Kormányrendelet 6 §(1) bekezdése alapján a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját – a vízügyi igazgatási szervek útján – a központi költségvetés biztosítja 2014.05. 26-tól kezdődően.
A költségvetés az állami tulajdonú vízilétesítményeken biztosítja a térítésmentes vízszolgáltatást. Az üzemi elosztó hálózatok működtetése és finanszírozása továbbra is a vízhasználók feladata.
Tógazdálkodás esetében csak a halastavak vízellátását támogatja az Állam. Horgásztavak esetén a költséget meg kell téríteni!