Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Gyűjtött és feldolgozott adatok

 • Árvízvédekezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok (vízállás, csapadék, jég, véd. során foglalkoztatott létszám)
 • Belvízvédekezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok (Szivattyútelepi üzemelések, tárolt vízmennyiség, elöntött területek nagysága)
 • Helyi vízkárral kapcsolatban gyűjtött adatok (Önkormányzati elöntött területek nagysága, védekezés minősége)
 • Vízminőség kárelhárítással kapcsolatban gyűjtött adatok (Szennyezés helye, mértéke, veszélyessége, megszüntetésére tett, javasolt intézkedések, operatív kárelhárítás szükségessége, módszer, hely kiválasztása)
 • Vízállás adatok
 • Csapadék adatok
 • Hó vastagság, hóvízegyenérték
 • Jégészlelés
 • Talajvízszint észlelő kutak mért adatai
 • Belvízvédelmi készültségek
 • Belvízvédelmi szivattyútelep üzemelés adatok (átemelt vízmennyiség, üzemórák, energia fogyasztás)
 • Mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos adatok (felhasznált vízmennyiség m3)
 • Belvízvédelmi létesítmények nyilvántartása
 • Belvízvédelmi tervek nyilvántartása
 • Kimutatás a kizárólagos állami tulajdonú kisvízfolyásokról
 • Vízjogilag engedélyezett területek
 • Vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok
 • Felszín alatti vízilétesítmények műszaki adatai, feltárt földtani rétegsor, vízföldtani jellemzők, hidrogeológiai védőterületek, vízminőségi adatok, vízjogi engedélyek, vízkészletek és vízhasználatok jellemző adatai
 • Felszín alatti vízkivételi létesítmények adatai, engedélyezett víztermelés, tárgyi évben kitermelt tényleges vízmennyiség
 • Vízminőségi törzshálózatba tartozó vízilétesítményekre jellemző vízminőségi adatok
 • Felszíni törzs és üzemi állomások vízállás, vízhozam, lég- és vízhőmérséklet adatsorai, Q-H görbék, jégjelenségek, hidrometeorológiai állomásokon mért elemek (léghőmérséklet, csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték)
 • Országos felszíni vízmérleg készítéséhez szükséges engedélyezett és tényleges felszíni vízhasználati adatok
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező halastavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező, felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz és használtvíz bevezetések jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • 5 ha-nál nagyobb holtágak jellemző műszaki paraméterei
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő ipari célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő kommunális célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Természetes tavak és vízjogi engedéllyel rendelkező mesterséges kistavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő mezőgazdasági célú öntözővízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező víztározók jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei